باز هم احوال شخصیه

مظاهره دراعتراض به قانون احوال شخصیۀ

"ما قانون می خواهیم اما دمکراتیک"


 
بیایید عدالت و برابری را درهمصدایی با مطا لبات انسانی زنان افغانستان، ارج گذاریم.
 
بیا یید برای دفاع از شأن انسانی وحقوق شهروندی زنان،
 
برای برائت جستن از تفکر طالبانی

با هدف تحقق ارزشهای مدنی و دمکراتیک،
برای تعدیل آنچه قانون احوال شخصیه اهل تشیع نام گرفته، 
دست به یک مبارزه هماهنگ ومدنی بزنیم.
  
انجمنها و نهادهای مدافع حقوق زنان برآنند تا با برگزاری یکرشته تجمعات صلح آمیز و مدنی، صدای اعتراض خود را
 
نسبت به مواد زن ستیز قانون احوال شخصیه، به گوش دولت افغانستان، متحجرینِ قانونگزارِطالب اندیش وجامعه ی جهانی برسانند
زمان: شنبه 25 اپریل برابر با پنجم ثور، ساعت 3 بعد از ظهر


مکان: اسلو، از مقابل ساختمان پارلمان ناروی STORTINGET   بطرف سفارت افغانستان

/ 1 نظر / 19 بازدید
mehrgan

injaneb motawaje nashod makan kojast ? yani az koja traf sefarat afghanistan ? joghrafia man khrab ast,dalilash ra talib ha midanand,sabz bmanid